Om SEKO

Seko ble opprinnelig etablert i 1970. Aksjeselskap fra 1972. Formålet var å produsere transformatorer til automatiseringen om bord i skip som kom etter overgangen fra likestrøm til vekselstrøm.

I 1976 avtok skipsbyggingen. Seko startet da utvikling av radiokontrollerte ferjeleier for Statens Vegvesen. Seko leverte radiofjernstyring til alle ferjeleier i Norge, Danmark og Sverige. I 1978 var Seko general importør for Commodore computer i Norge. Nye muligheter åpnet seg slik at Seko var den første bedrift som leverte Joystick system for styring av supply båter basert på computer teknikk. Bedriften leverte på slutten av 70 tallet trådløs dataoverføring til Lista og Mosjøen Aluminiumsverk.

Elektronikk avdelingen hos Seko ble solgt i 1985. Bedriften har siden kun konsentrert seg om transformator produksjon. I 1993 utviklet bedriften, som en av de få i Europa, transformatorer for bruk i Ex- områder.
SEKO Elektroteknikk AS
Tanke Svilandsgt. 27
Postboks 267
4002 Stavanger
Tlf: 51 53 50 52
Fax: 51 53 50 90
E-post: selekta@online.no
design-InBusiness as