Priser

For informasjon om oppdaterte prislister ber vi om at dere tar kontakt. Prisene kan variere noe i forhold til spesifikasjoner, samt størrelsen på ordren, leveringsbetingelser osv. Vennligst kontakt oss via telefon, faks, e-post eller fyll ut reponsskjemaet på vår hjemmeside. Vi vil ta kontakt så snart vi kan.SEKO Elektroteknikk AS
Tanke Svilandsgt. 27
Postboks 267
4002 Stavanger
Tlf: 51 53 50 52
Fax: 51 53 50 90
E-post: selekta@online.no
design-InBusiness as